Laitalë i Azaghâl

Escrito por Gwen. Publicado em Linguística

Esta é a tradução para quenya, feita pela Gwen, do poema do Daedhel que se encontra aqui

 
 
Laitalë i Azaghâl
 
 
Nirnaeth Arnoediad né vanwa
Mal enta lantë ner lindanër
I nirë ya ner atacarnër
Nienaina  i  yar  firiër
Ya lindanër i namárië
Herunen Belegosto!
 
Sinan alcar mahta mentanër
I aranier hecelmaro avánië
Ar  alta  huorë  únyárima
Haryanër i Naucor ya mahtar
Hara i cotumo ya ahyanër
Herunen Belegosto!
 
Tulcavë minë pelecco mancë
Ar i alta sandastan mapanër
I sanda rista ya  i talcanër
I  cotumo  ya  úmë  racë
Aicanen i pelecco atacarnë
Herunen Belegosto!
 
I hossë Naucor rimba mahtanë
Ar yanna  mahta  vorima
Ar yallo úoio  umë pusta
Mal sanda lencavë lauyanë
Ramallo  yaiva  firnër
Herunen Belegosto!
 
Né Maedhros rimba lá sanda
Terë Ulfang ya  sanwerya
Mal pityanna úmë vanwa
Yallo  nauva  vanwië
An  né  huorevë tirna
Herunen Belegosto!
 
I Noldor haryanër rúmo
As i huorë  firevë  harna
Ar Maedhros cennë nilmë
An i Naucor mahtanër
Ar  i  huorë  tirnër
Herunen Belegosto!
 
Ar rimba  háyallo séyanë
Larca ar  vórëa  i  vanta
Narë ilquassë atalantëa
Mí narë Glaurung cenita
Mal i huorë úmë pusta
Herunen Belegosto!
 
I  ulundo  lintavë  tullënna
Ar i huorë Naucoron né tulca
Ilyë  tulcavë  nortanër
I hossë vantanë ulundossë
Ar ilyë ómainen mahtanër
Herunen Belegosto!
 
Azaghal  vantanë  máhtala
As pelecco ar halyaina mahtanë
Mal  ier  metyan eryë   lantanë
Sangaina terë ulundo ar macala
Pelecconen i  ulundo  aharnië
Herunen Belegosto!
 
I  ulundo  harna  uswenë
Ar i Naucor Azaghâl ortala
I lantërya nentë lindanër
Ú  pollero caritas  pusta 
Ar mi lindalë ohto vanë
Azaghâl, Heru Belegosto!
 
 
Mais tarde, este poema foi escrito em runas, uma vez mais pela Gwen, numa folha feita pelo Anguirel que podem ver aqui.